Н.С.Городецька, Т.В.Соболь
Особливості поверхневих хвиль на вільній межі пористо-пружнього півпростору

Акустичний вiсник, Том 11 № 1, (2008) с.3-11
Проаналізовано особливості поширення поверхневих хвиль у пористо-пружному насиченому рідиною півпросторі з вільною межею. Показано, що для непроникної межі існує поверхнева хвиля, фазова швидкість якої прямує до швидкості повільної поздовжньої хвилі c0. Для проникної межі поверхнева хвиля завжди існує, якщо швидкість поперечної хвилі c2 - найнижча. Окрім того, для вузького діапазону зміни параметрів середовища поверхнева хвиля може існувати й за умови, що c0<c2. Кінематика поверхневої хвилі для проникної та непроникної меж відрізняється за рахунок різного ступеня впливу порової рідини на рух частинок у хвилі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пористо-пружний півпростір, теорія Біо, поверхневі хвилі, проникна межа, непроникна межа
МОВА ТЕКСТУ: російська