О.Р.Ластовенко, В.А.Лісютін, О.О.Ярошенко
Моделювання передаточних та імпульсних характеристик гідроакустичних хвилеводів. Хвилевід з абсолютно відбиваючими межами

Акустичний вiсник, Том 10 № 4, (2007) с.59-69
Шарувато-неоднорідні гідроакуститичні хвилеводи розглядаються як частотні фільтри, які описуються передаточною та імпульсною характеристиками. Для хвилеводів, поле в яких можна представити як суму нормальних хвиль, запропоновано методику моделювання імпульсної характеристики на базі оберненого дискретного перетворювання Фур'є. Імпульсна характеристика розглядається як інструмент для дослідження дисперсійних спотворень сигналів у часовій області. Моделюються імпульсні характеристики хвилеводів з абсолютно відбиваючими межами.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гідроакустичний хвилевід, передаточна характеристика, імпульсна характеристика
МОВА ТЕКСТУ: російська