А.А.Бондаренко
Нормальні хвилі у прямокутному пружному хвилеводі

Акустичний вiсник, Том 10 № 4, (2007) с.12-27
На базі аналітичного методу суперпозиції розв'язано задачу про поширення нормальних хвиль у прямокутному пружному хвилеводі. Розроблені алгоритми розрахунків дисперсійних кривих і полів зміщень для кожного типу нормальних хвиль. Для хвилеводу квадратного перерізу проаналізовано дисперсійні співвідношення. Наведені результати для дійсних, уявних і комплексних значень сталої поширення. Для п'яти типів мод квадратного хвилеводу систематизовані дані про частоти відсікання. Визначені граничні величини фазових і групових швидкостей. Вивчені залежності кінематичних характеристик основних хвиль, які поширюються, від частоти й коефіцієнта Пуассона. Детально розглянуті особливості поведінки неоднорідних хвиль, які відповідають уявним і комплексним кореням дисперсійних рівнянь.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пружний хвилевід, нормальні моди, метод суперпозиції, дисперсійні співвідношення
МОВА ТЕКСТУ: російська