І.О.Луковський, О.В.Солодун, О.М.Тимоха
Власні коливання рідини у зрізаних конічних баках

Акустичний вiсник, Том 9 № 3, (2006) с.42-61
У роботі запропоновані варіаційні методи розв'язання спектральної задачі, яка виникає при вільних коливаннях (хлюпаннях) рідини у зрізаних конічних баках кругового поперечного перерізу. Наближені розв'язки знайдені в аналітичному вигляді методом Рітца-Трефтца за двома типами координатного базису. Для різних конфігурацій зрізаних конічних баків (прямих та перевернутих) за обома варіаційними схемами проведено чисельні експерименти з визначення частотних параметрів вільних коливань рідини. Проведено порівняння розрахункових даних між собою, а також з аналогічними результатами інших авторів, одержаними здебільшого для конічних баків з малими кутами розхилу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
конічний бак, хлюпання рідини, варіаційні методи, власні моди
МОВА ТЕКСТУ: російська