Г.О.Воропаєв, Я.В.Загуменний
Нестаціонарне деформуванняе тривимірного в’язкопружного шару змінної товщини

Акустичний вiсник, Том 9 № 2, (2006) с.27-36
На основі чисельного розв'язку тривимірної нестаціонарної задачі про коливання ізотропного в'язкопружного шару змінної товщини і скінченних розмірів у поздовжньому і трансверсальному напрямках визначені закономірності динамічної поведінки шару під дією на його поверхні локального імпульсного навантаження. Отримані амплітудні та енергетичні характеристики системи як функції механічних параметрів покриття, його товщини, геометрії шару в плані та місця прикладання навантаження. Визначені умови максимального поглинання енергії імпульсу в залежності від механічних та геометричних параметрів шару і тривалості дії навантаження. Показана роль геометрії в'язкопружного шару в плані та його товщини у формуванні направленого хвильового поля на поверхні.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
в’язкопружний шар, нестаціонарний імпульс, сприйнята енергія, дисипована енергія, поздовжня й поперечна хвилі
МОВА ТЕКСТУ: російська