А.О.Борисюк
Дослідження поля течії і акустичного поля у жорсткостінному каналі кругового поперечного перерізу з локальним осесиметричним звуженням. Частина 2. Чисельні результати

Акустичний вiсник, Том 7 № 3, (2004) с.28-38
Проведені розрахунки гідродинамічних і акустичних характеристик течії за локальним звуженням каналу, отриманих на основі розробленого в роботі [1] методу. Результати розрахунків добре узгоджуються з відповідними літературними даними. Це дає підстави говорити про успішну апробацію розробленого методу й можливість його подальшого застосування для розв'язання відповідних задач механіки й акустики.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гідродинамічні та акустичні характеристики течії, локальне звуження каналу
МОВА ТЕКСТУ: українська