Ю.В.Троценко
Вільні коливання циліндричної оболонки, що з'єднує дві пружні балки

Акустичний вісник, Том 5 № 2, (2002) с.54-72
Розглянуті власні поперечні коливання двох балок, які з'єднані між собою пружною круговою циліндричною оболонкою. Рівняння коливань пружної системи та граничні умови отримані на основі принципу можливих переміщень. Запропоновано наближене розв'язання сформульованої спектральної задачі на основі її еквівалентного варіаційного формулювання. Наведено алгоритм точного розв'язання вихідної задачі для випадку, коли оболонка замінюється еквівалентною ділянкою балки. Досліджено вплив вхідних параметрів системи на її частоти та форми коливань як у строгій, так і в спрощеній постановці задачі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
цилiндрична оболонка, пружна балка, спектральна задача, варiацiйна задача, власнi частоти
МОВА ТЕКСТУ: російська