В.Н.Олійник
Термічні дисперсія й дисипація звуку в концентрованих дисперсних рідких та газо-рідинних середовищах

Акустичний вісник, Том 4 № 4, (2001) с.51-63
На основі класичної моделі емульсії М.О.Ісаковича розроблені фізична й математична моделі термічного механізму формування акустичних властивостей емульсій, бульбашкових середовищ та аерозолів з урахуванням локальної термічної взаємодії їхніх мікроструктурних елементів. Встановлено, що модель Ісаковича можна розглядати як граничний випадок моделі, що враховує мікроструктурну взаємодію, для бульбашкових середовищ. Чисельний аналіз показав, що при малих і помірних відстанях між зернами емульсії модель, яка враховує термічну взаємодію, набагато краще узгоджується з загальнофізичними уявленнями про процес розповсюдження низькочастотного звуку в дисперсних сумішах, ніж класична модель з незалежними мікроструктурними елементами.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
дисперсна сумiш, зерно емульсiї, мiкроструктура, термiчна взаємодiя, швидкiсть звуку, коефiцiєнт затухання
МОВА ТЕКСТУ: українська