Ю.М.Дудзінський, О.А.Назаренко
Коливання затопленого осесиметричного струменя-оболонки

Акустичний вісник, Том 4 № 4, (2001) с.27-35
Розглянуто модель осесиметричного гідродинамічного випромінювача у вигляді пружного затопленого струменя-оболонки. Одержано значення частоти основного тону акустичного сигналу як функції властивостей робочої рідини, геометричних та гідродинамічних параметрів струменя. Показано принципову можливість керування частотою сигналу через зміну пружності рідини як функції гідростатичного тиску.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гiдродинамiчний випромiнювач, пружний струмiнь-оболонка, гiдростатичний тиск, керування акустичними параметрами
МОВА ТЕКСТУ: російська