Л.А.Каменська, В.М.Косенков
Розрахунок розширення каналу електричного розряду в рідині, що описується в потенціальному наближенні

Акустичний вісник, Том 4 № 2, (2001) с.47-52
Запропоновано алгоритм розрахунку просторової течії рідини під впливом імпульсного навантаження. Розв'язок системи рівнянь газової динаміки зведено до одного нелінійного рівняння відносно потенціалу швидкості. Наведено результати тестування алгоритма з використанням відомих розв'язків одновимірних і двовимірних задач. Порівняння результатів тестування свідчить про прийнятну точність запропонованого алгоритма та про можливість його використання для дослідження процесів, що відбуваються при електричних розрядах в рідині.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
iмпульсний електричний розряд, потенцiал швидкостi, чисельно-аналiтичнi розв'язки
МОВА ТЕКСТУ: російська