Л.Л.Рожко, І.Є.Тарапов
Звукові хвилі в середовищі змінної маси, що взаємодіє з електромагнітним полем

Акустичний вісник, Том 3 № 4, (2000) с.64-71
Одержана повна система рівнянь, які описують поширення малих збурень у середовищі змінної маси, що перебуває в спокої, не зберігає термодинамічної рівноваги (інтенсивність однорідних джерел маси залежить від часу), а також взаємодіє з електромагнітним полем. У разі залежності намагніченості середовища від поля стан середовища з нерухомими джерелами маси втрачає стійкість у поперечному полі. Знайдено у класі монотонних функцій такий розподіл джерел маси, у разі якого у поздовжньому полі політропний газ буде стійким.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
змiнна маса, термодинамiчна рiвновага, електромагнiтна взаємодiя, малi збурення
МОВА ТЕКСТУ: російська