О.А.Назаренко
Аналіз акустичного сигналу, який генерується осесиметричною локалізованою областю кавітаційної природи

Акустичний вісник, Том 3 № 4, (2000) с.45-53
Представлені результати аналізу акустичних сигналів, які генеруються осесиметричними затопленими струменями рідини, що формують періодично колапсуючу локалізовану тороїдальну кавітаційну зону. Одержано трансцендентне дисперсійне рівняння та встановлено аналітичну залежність частоти генерованих коливань від робочих параметрів випромінюючої системи. Запропоновані та кількісно оцінені коефіцієнти, які визначають частину витрати рідини, що йде на утворення кавітаційної зони, швидкість зміни тиску всередині неї та відношення її об'єму до об'єму, який відсікається струменем рідини. Наведені графіки експериментальних і теоретичних залежностей частоти коливань від робочих параметрів дослідної системи.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
затоплений струмiнь, кавiтацiйна зона, генерацiя звуку, гiдродинамiчний випромiнювач, акустичнi параметри
МОВА ТЕКСТУ: російська