Н.С.Городецька
Ще раз про крайовий резонанс

Акустичний вісник, Том 3 № 4, (2000) с.35-44
На базі методу суперпозиції проведений аналіз особливостей крайового резонансу в півсмузі з вільним торцем при зміні коефіцієнта Пуасона. Показано, що при зміні коефіцієнта Пуассона від 0 до 0.5 частота крайового резонансу збільшується від 1.99 до 2.61. При цьому добротність резонансу різко падає. При розгляді першої хвилі, що поширюється, як суперпозиції SV- і P-хвиль відзначено, що на частоті крайового резонансу на бічних поверхнях півсмуги SV-хвиля поширюється, а P-хвиля - неоднорідна. На частоті Ω2»2.2 практично для всіх коефіцієнтів Пуассона на ширині півсмуги вкладається ціле число SV-півхвиль. Для середніх значень коефіцієнта Пуасона - від 0.22 до 0.42 - існує діапазон частот, на якому поперечна хвиля падає на вільний торець півсмуги під кутом, більшим за критичний, і існує поздовжна хвиля, що поширюється. У цьому випадку також існує частота Ωe1, на якій бічні поверхні півсмуги є вільними від напружень з урахуванням SV- та P-хвиль. Для середніх значень коефіцієнта Пуасона частота крайового резонансу лежить між значеннями Ω2=2.2 і Ωe1.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
крайовий резонанс, пiвсмуга, коефiцiєнт Пуассона, критичний кут
МОВА ТЕКСТУ: російська