І.Ю.Гончарова
Розширювальна камера як ефективний засіб зміни звукопрозорості хвилепровода

Акустичний вісник, Том 3 № 4, (2000) с.30-34
Побудовано математичну модель та розв'язано задачу про розповсюдження звуку в хвилепроводі круглого поперечного перерізу при наявності у ньому циліндричної розширювальної камери. Встановлено, що при розповсюдженні звуку в хвилепроводі з розширювальною камерою, виникають частотні області, в межах яких спостерігається значне падіння звукопрозорості системи. Досліджено вплив геометричних розмірів розширювальної камери на зміну звукопрозорості хвилепровода. Зв'ясовано, що основний вплив на розташування областей "замкнення" хвилепровода на осі частот здійснює зміна площі поперечного перерізу камери, а на ширину областей в основному впливає довжина розширювальної камери. Визначені шляхи оптимізації геометричних параметрів таких пристроїв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
хвилепровiд, розширювальна камера, звукопрозорiсть
МОВА ТЕКСТУ: російська