П.В.Лук'янов
Випромінювання звуку диском в акустичному жорсткому екрані

Акустичний вісник, Том 3 № 3, (2000) с.72-77
Наведено розв'язок задачі випромінювання звуку диском у нескінченому плоскому екрані. За допомогою рядів Фур'є та інтегрального підхіду отримано у замкнутому вигляді вираз для імпедансу випромінювання при довільному радіальному розподілі швидкості на поверхні диску. Розглянуті випадки випромінювання звуку диском за різних граничних умов. Дано порівняльный аналіз отриманого розв'язку з відомими розв'язками Релея, Баукампа, Прічарда й Портера.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
розподiл швидкостi, iмпеданс випромiнювання
МОВА ТЕКСТУ: російська