В.Г.Ковальов, В.О.Поздєєв
Про визначення профілю хвилі, що генерується при розширенні порожнини в рідині

Акустичний вісник, Том 3 № 3, (2000) с.56-61
Показано, що при розв'язанні початково-крайової задачі з рухомими межами для лінійного хвильового рівняння потрібно в загальному випадку користуватись інтегралом Коші-Лагранжа, враховуючи дві квадратичні складові. При малій швидкості розширення циліндричної порожнини з нульовим початковим радіусом основною складовою є квадрат швидкості. При збільшенні швидкості розширення зростає внесок другої складової. Для плоских хвиль на початку розширення порожнини з ненульовим початковим радіусом і в дальній зоні можна користуватись лінійним інтегралом, оскільки сума квадратичних складових дорівнює нулю.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
початково-крайова задача, рухомi межi, iнтеграл Кошi-Лагранжа
МОВА ТЕКСТУ: російська