А.О.Борисюк
Моделювання генерації шуму стенозом в судині

Акустичний вісник, Том 3 № 2, (2000) с.3-18
Проведено експеримент in vitro з вивчення властивостей акустичного поля в грудній клітці людини, створюваного течією у великій кровоносній судині. Розглянуті випадки нормальної і стенозованої судин. Стеноз моделювався порожнистими жорсткостінними циліндричними вставками різних розмірів. Діапазон швидкостей течії відповідав швидкостям руху крові у великих судинах людини. Аналіз акустичних полів показує характерні ознаки присутності стенозу, а саме: загальне збільшення рівнів шуму й генерацію нових частотних компонент в спектрі потужності. Компоненти ототожнюються з характерними частотами утворення виохрів у області збуреної течії за стенозом і з резонансними частотами коливань сегмента судини за стенозом. Встановлено, що потужність акустичного випромінювання стенозу приблизно пропорційна четвертому степеню "ступеня тяжкості" стеноза та четвертому степеню числа Рейнольдса течії.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
кровоносна судина, стеноз, пульсацiї тиску, вихоровi структури
МОВА ТЕКСТУ: російська