Н.С.Городецька
Дифракція хвиль Релея-Лемба на вертикальній границі в складеному пружному хвилепроводі

Акустичний вісник, Том 3 № 1, (2000) с.23-35
На базі методу суперпозиції проводиться розрахунок дифракції хвиль Релея-Лемба на вертикальній границі хвилепровода, утвореного при жорсткому контакті двох півсмуг однакової висоти, але з різними пружними властивостями. Ефективність методу забезпечується урахуванням характеру особливості по напруженням, яка виникає в кутовій точці на лінії контакту при певному поєднанні пружних характеристик середовищ. Наводяться чисельні результати, котрі підтверджують ефективність метода. Проводиться аналіз залежності напружень в зоні контакту від частоти.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
хвилi Релея-Лемба, дифракцiя на границi, пружна пiвсмуга, складений хвилепровiд
МОВА ТЕКСТУ: російська