О.В.Авраменко, І.Т.Селезов
Вплив неоднорідності пружного шару, розміщеного між різними рідкими середовищами, на поширення хвиль

Акустичний вісник, Том 3 № 1, (2000) с.4-9
Досліджується поширення гармонічних хвиль у гідропружній системі, що складається з неоднорідного пружного шару, розміщеного між двома стисливими рідинами з різними фізичними властивостями. Проведено чисельний аналіз дисперсійного ріняння для випадку фазових швидкостей, менших за більшу зі швидкостей звуку в рідинах. Дисперсійне рівняння має два різних корені, які відповідають квазісиметричним та квазіантисиметричним коливанням шару. Розглянуто граничні випадки: однорідний шар між різними рідкими середовищами та неоднорідний шар між однаковими рідкими середовищами. Представлено хвильові моди поздовжних та поперечних переміщень та дотичних та нормальних напружень у пружному шарі. Як результат аналізу хвильових мод встановлено, що неоднорідності шару можуть призводити до сильної концентрації хвильових полів як у центральній частині (неоднорідність першого типу), так і поблизу меж шару (неоднорідність другого типу).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гiдропружна система, неоднорiдний пружний шар, концентрацiя хвильових полiв
МОВА ТЕКСТУ: російська