В.Д.Кубенко, А.В.Кузьма
Вплив меж стисливої рідини на осесиметричні коливання сферичного тіла в посудині

Акустичний вісник, Том 2 № 3, (1999) с.49-59
Розглянуто осесиметричні коливання напівобмеженого стовпа ідеальної стисливої рідини,що збурюються пульсаціями або осциляціями сферичного тіла в круговій циліндричній посудині. Поле потенціалу будується у вигляді суми рядів по сферичним хвильовим функціям та розв'язкам рівняння Гельмгольца в циліндричних координатах, представленим в інтегральній формі. Гранична задача, в якій враховано умови на тілі, жорсткій циліндричній стінці та площинній вільній поверхні, зведена до нескінченної системи алгебраїчних рівнянь відносно коефіцієнтiв розкладу потенціалу та проведено її розв'язання методом зрізання. При побудові поля тиску докладно розглянуто випадок довжин хвиль збурення, не менших за радіус циліндра, перші два власні значення хвильового числа. Розглядається сила, що діє на пульсуюче поблизу вільної поверхні тіло, та аналізуються її осереднені за період коливань значення. Результати порівнюються з відомими для напівпростору стисливої рідини, для нескінченних стовпів нестисливої та стисливої рідин.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
стовп стисливої рiдини, цилiндрична посудина, сферичне тiло, пульсацiї, осциляцiї
МОВА ТЕКСТУ: російська