О.В.Авраменко, І.Т.Селезов
Поширення хвиль у пружному шарі, розміщеному між різними рідкими середовищами

Акустичний вісник, Том 2 № 3, (1999) с.3-10
Досліджено поширення гармонічних хвиль у гідропружній системі, яка складається з однорідного пружного шару, розміщеного між стисливими рідинами з різними фізичними властивостями. Отримано дисперсійне рівняння, проведено його чисельний аналіз для випадку фазових швидкостей, менших за більшу зі швидкостей звуку в рідинах. Дисперсійне рівняння має два дійсних корені, близькі до симетричних та антисиметричних коливань шару для випадку, коли рідини з обох боків однакові. Розглянуто граничний випадок наявності двох однакових рідин, коли задача розпадається на дві незалежні, а також граничні випадки поверхневих хвиль Релея та хвиль Стоунлі. Отримано вирази для визначення переміщень, дотичних та нормальний напружень у пружному середовищі, а також для тиску в рідинах. Побудовано відповідні хвильові моди та проаналізовано їхні властивості.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пружний шар, стислива рiдина, хвилi Релея, хвилi Стоунлi, хвильовi моди
МОВА ТЕКСТУ: російська