В.В.Мелешко
Генерація акустичних хвиль в півпростірі прямокутним випромінювачем кінцевих розмірів

Акустичний вісник, Том 2 № 1, (1999) с.42-49
Побудовано аналітичні розв'язки двовимірних задач про випромінювання звуку п'єзокерамічним прямокутним випромінювачем в акустичний півпростір, покритий м'яким або жорстким екраном. Наведено діаграми напрямленості по тиску в дальньому полі, які добре узгоджуються з результатами експериментів. Оцінено ефективність випромінювання звуку на декількох модах планарних коливань прямокутного випромінювача.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
прямокутний випромiнювач, ефективнiсть випромiнювання
МОВА ТЕКСТУ: російська