В.Т.Маципура
Проходження звуку через область спряження плоского та клиновидного хвилепроводів

Акустичний вісник, Том 2 № 1, (1999) с.31-41
Побудовано розв'язок задачі про розповсюдження звуку в структурі, що являє собою спряження плоского та клиновидного хвилепроводів. Характеристики поля представлені через власні функції плоского и клиновидного хвилепроводів. Для узгодення полів двох хвилепроводів у розгляд введено проміжну область у вигляді частини кола. Введення такої області дозволило строго узгодити звукові поля у хвилепроводах різної геометрії. Досліджено залежність енергетиченого коефіцієнта проходження звуку через зону спряження від параметрів хвилепровода і зміну при цьому структури звукового поля. Проаналізовано умови випромінювання поршня, розташованого в плоскому хвилепроводі з рупором.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
складенi хвилепроводи, метод часткових областей, коефiцiєнт проходження
МОВА ТЕКСТУ: російська