І.Т.Селезов, В.В.Яковлев
Розсіювання магнітопружних хвиль на локальних неоднорідностях

Акустичний вісник, Том 1 № 1, (1998) с.73-78
Представлені лінеаризовані рівняння руху просторово-неоднорідного електропровідного середовища у магнітному полі. На основі поліпшеного наближення слабкої провідності побудовані й аналізуються задачі розсіювання плоских пружних хвиль на магнітопружному включенні та задачі розсіювання циліндричних магнітопружних хвиль на магнітоакустичній неоднорідності з радіально змінною густиною.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
магнiтопружнi хвилi, розсiяння, локальна неоднорiднiсть
МОВА ТЕКСТУ: російська