О.Я.Калюжний
Акустична томографія океану: статистико-інформаційні аспекти

Акустичний вісник, Том 1 № 1, (1998) с.28-39
Розглянуто статистичну методологію розв'язку задач акустичної томографії океану. Основну увагу приділено статистичному трактуванню проблеми стійкості таких задач і методам їх регуляризації. Запропоновано розглядати томографічну задачу як задачу на умовний екстремум тестової статистики по оцінюваних параметрах, де роль обмежень виконує апріорна база знань про характеристики відновлюваних гідрофізичних полів, сформульованих у вигляді операторних і функціональних співвідношень. Така постановка забезпечує максимальну стійкість розв'язку при доступному рівні апріорної інформації. Запропонована методологія проілюстрована конкретними прикладами. Розглянуто питання оптимізації базисного представлення відновлюваних гідрофізичних полів з урахуванням факторів середовища і процедури статистичних вимірювань. Відомий у теорії відновлення зображень принцип добору "головних компонентів", який забезпечує мінімізацію флюктуаційних помилок оцінювання, узагальнений з урахуванням не тільки флюктуаціоної, але й систематичної складовий результуючої похибки вимірювань.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
акустична томографiя, "головнi компоненти" базису, похибка оцiнювання
МОВА ТЕКСТУ: російська