Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 18 (90) № 1
2016
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-15
[RUS]

В.Г.Белінський, Г.О.Воропаєв, А.В.Воскобійник, Ю.А.Парамонов
Експериментальне дослідження впливу форми кормової стінки прямокутної каверни на гідродинамічний опір каверн
16-30
[RUS]

Н.С.Городецька, М.С.Щербак, В.І.Нікішов
Вплив симетрії підводної перешкоди на поширення поверхневих гравітаційних хвиль
31-42
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентної течії з перешкодою і тривимірна ідентифікація когерентних структур
43-62
[UKR]

О.А.Рябенко
Сучасний стан та проблеми теорiї хвилястого стрибка
63-68
[RUS]

І.Т.Селезов, Р.І.Волинський, С.О.Савченко
Дослідження транспорта наносів і ерозії берега від впливу хвиль на воді
69-78
[RUS]

Е.Терлецька
Kлаcифікація режимів наката внутрішніх усамітнених хвиль на трапецеїдальний шельф
79-82
[RUS]

Ю.М.Савченко, В.М.Семененко, Г.Ю.Савченко
Особливості маневрування при суперкавітаційному обтіканні