Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 17 (89) № 4
2015
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-13
[RUS]

А.Г.Виноградов, О.М.Яхно
Розрахунок параметрів протипожежних струменів розпиленої води
14-23
[UKR]

В.А.Воскобійник, А.В.Воскобійник, О.А.Воскобойник, В.М.Степанович, I.А.Хижа
Вихровий рух усередині лунки складної геометрії
24-35
[RUS]

Н.С.Городецька, Т.М.Щербак, В.І.Нікішов
Розсіювання поверхневих гравітаційних хвиль підводним уступом
36-42
[RUS]

Ю.М.Савченко, B.М.Семененко
Рух суперкавітуючого апарата на підводній ділянці розгону
43-51
[RUS]

І.Т.Селезов, О.В.Радіонов, С.О.Савченко
Нестаціонарне температурне поле при розігріві ферорідинного ущільнювача
52-57
[ENG]

І.Нестерук
Зменшення опору високошвидкісних суперкавітуючих апаратів та надзвукові підводні човни
58-64
[ENG]

Д.Х.Зайнер-Гундерсен, С.А.С.Зайнер-Гундерсен
Гідродинамічне тестування гнучких профілів для турбіни з вертикальною віссю