Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 16 (88) № 1
2014
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

К.В.Аврамов, Ю.В.Міхлін, В.Н.Романенко, А.А.Кірєєнков
Біфуркації коливань гнучких пластинок, що взаємодіють з потенційною газовою течією
10-25
[RUS]

В.В.Бабенко, В.П.Мусієнко, В.М.Турик
Обтікання сферичного та овального заглиблень
26-34
[RUS]

Г.О.Воропаєв, Н.Ф.Димитрієва
Безімпульсне локальне додаванні розчину полімеру у турбулентний примежовий шар
35-41
[RUS]

О.Г.Воропаєва, О.Л.Сірош
Вторинні течії у поворотних пристроях
42-52
[RUS]

О.Кордас, Є.І.Никифорович
Моделювання енергетичних характеристик геотермальних систем
53-58
[RUS]

І.Т.Селезов, В.М.Кузнєцов, Д.О.Черніков
Збудження та поширення хвиль на поверхні рідини при дії рознесених донних джерел
59-69
[RUS]

К.В.Терлецька, В.С.Мадерич, І.О.Бровченко, Т.Г.Таліпова
Неповна автомодельність внутрішніх хвиль другої моди в шірі розділу
70-77
[RUS]

А.В.Шептілевський, В.М.Косенков
Пульсації сферичної оболонки з рідиною при введенні енергії в центрі