Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 15 (87) № 4
2013
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-12
[RUS]

Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін, Є.І.Никифорофич
Моделювання полів швидкості та тиску в зоні прямокутної каверни, що розташована на стінці плоского каналу. Частина ІІ
13-18
[RUS]

В.Н.Глушко, В.П.Каян
Дослідження роботи плавцевого рушія з пружним закріпленням лопаті
19-39
[UKR]

В.О.Горбань, І.М.Горбань
Чисельні моделі нестаціонарних руслових процесів
40-48
[UKR]

В.М.Ільченко, О.Г.Стеценко
Поверхневі хвилі в каналі, утворені рухомою областю поверхневого тиску
49-55
[RUS]

А.Ю.Калугін, В.В.Яковлев
Збільшення видобутку конденсату на Котелевському газоконденсатному родовищі шляхом оптимального розподілу відборів газу
56-70
[RUS]

А.А.Нестеров
Негідростатична модель течій з вільною поверхнeю в подвійній σ-системі координат і її застосування до моделювання поверхневих хвиль над заступами
71-77
[RUS]

І.Т.Селезов, В.В.Хоміцький, В.О.Ткаченко, Л.Н.Терещенко, С.О.Савченко, І.П.Братасюк
Дослідження трансформації поверхневих гравітаційних хвиль над затопленим хвильоломом складної форми