Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 15 (87) № 3
2013
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-24
[RUS]

В.В.Бабенко, В.В.Мороз
Експериментальне дослідження впливу форми тіла на його інтегральні характеристики
25-36
[RUS]

Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін, Є.І.Никифорович
Моделювання полів швидкості та тиску в зоні прямокутної каверни, що розташована на стінці плоского каналу. Частина І
37-42
[RUS]

П.В.Лук’янов
Моделі компактних компенсованих вихрових течій з гвинтовою симетрією
43-67
[RUS]

В.С.Малюга
Чисельне моделювання обтікання сфери потоком в'язкої нестисливої рідини
68-78
[RUS]

В.Л.Поляков
Аналіз впливу внутрішньої суфозії на динаміку поверхневих та інфільтраційних вод
79-84
[RUS]

Г.Ю.Савченко, Ю.М.Савченко
Глісування циліндра у суперкаверні