Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 15 (87) № 2
2013
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-12
[RUS]

Г.А.Воропаєв, Н.Ф.Димитрієва, Я.В.Загуменний
Структура турбулентного примежового шару при спільному використанні поверхні, яка деформується, і полімерних домішок слабої концентрації
13-21
[UKR]

В.О.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Чисельне моделювання корабельних хвиль при рухові судна в умовах обмеженого фарватеру
22-36
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання нестаціонарної турбулентної течії з перепоною на основі гібридного LES/URANS-підходу
37-45
[RUS]

А.П.Кулак, В.І.Коробов, А.Б.Шестозуб
Струменеві насоси з рециклом
46-52
[RUS]

І.А.Луковський, А.В.Солодун, О.М.Тимоха
Про внутрішні резонансні коливання рідини в конічних баках
53-58
[RUS]

O.Н.Майборода
Газодинамічні властивості води при надвисоких швидкостях руху
59-72
[RUS]

В.Л.Поляков
Усталена плоско(радіальна) фільтрація на фоні дренажу та узагальнене урахування зовнішньої суфозії
73-84
[RUS]

А.В.Шептілевський, І.Т.Селезов, В.М.Косенков
Динамічна контактна взаємодія пружної сферичної оболонки та рідини, що її заповнює, з урахуванням кавітації