Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 14 (86) № 4
2012
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-25
[RUS]

В.Г.Белінський, Г.О.Воропаєв, А.В.Воскобойнік, Ю.А.Парамонов
Експериментальне дослідження опору і картини обтікання прямокутних каверн у турбулентному потоці
26-36
[RUS]

Ю.Д.Власенко, Г.Ю.Савченко, О.Н.Козенко, Р.Н.Козенко
Принципи розрахунку імпульсної гідродинамічної труби
37-46
[UKR]

В.А.Воскобійник
Вихроутворення усередині поперечно обтічної овальної лунки
47-58
[RUS]

Аббас Ф. Махмуд, В.В.Бабенко, С.А.Іщенко
Вплив генераторів вихорів на аеродинамічні характеристики моделі літака "Аеропракт А-20"
59-64
[RUS]

В.М.Семененко
Розрахунок просторового руху суперкавітуючих апаратів
65-74
[UKR]

О.Г.Стеценко
Нестацiонарний рух точкового вихора в шарі стратифікованої рiдини скінченої товщини
75-78
[RUS]

І.Т.Селезов, В.О.Ткаченко, Л.В.Селезова, С.О.Савченко
Трансформація поверхневих гравітаційних хвиль при переході від більше глибокої води до меншої за параболічним законом