Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 14 (86) № 3
2012
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-21
[RUS]

В.В.Бабенко, В.П.Мусієнко, В.М.Турик
Кінематичні характеристики потоку при обтіканні напівсферичних заглиблень
22-36
[RUS]

Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін
Комп'ютерне моделювання відривного обтікання квадратного цилиндра безграничным потоком в'язкої рідини
37-44
[RUS]

Н.С.Городецька, В.І.Нікішов, Л.В.Ткаченко
Чисельне моделювання розвитку вихорів Тейлора-Гертлера в нестаціонарній течії Куетта. 2. Різні параметри введення збурень
45-54
[RUS]

Ю.В.Городецький, Д.Ю.Косьянов, А.В.Русанов, П.Н.Сухоребрий, О.Н.Хорєв
Аналіз робочого процессу в проточній частині осьової гідротурбіни на основі чисельного моделювання просторової в'язкої течії рідини
55-63
[RUS]

В.Л.Поляков
Фільтрування суспензії через зернисту загрузку при граничному насиченні її частини осадом
64-81
[RUS]

Г.Ф.Золотенко
Нелінійні вільні коливання у сферичному баку після його розгону чи гальмування