Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 14 (86) № 2
2012
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-16
[RUS]

Н.С.Городецька, В.І.Нікішов, Л.В.Ткаченко
Чисельне моделювання розвитку вихорів Тейлора-Гертлера у нестаціонарній течії Куетта. 1. Вплив початкової енергії збурень
17-22
[RUS]

А.Ю.Калугін
Підвищення конденсатодобування з газоконденсатних родовищ за допомогою регулювання розробки на виснаження
23-28
[RUS]

П.В.Лук'янов
Квазикомпактні вихреджерело й вихрестік
29-40
[RUS]

І.М.Неклюдов, Б.В.Борц, В.І.Ткаченко
Oпис ленгмюрівських циркуляцій упорядкованим набором конвективних кубічних комірок
41-52
[RUS]

А.А.Нестеров
Напівнеявний метод розрахунку негідростатичних течій з вільною поверхнею в σ-системі координат
53-60
[UKR]

I.Г.Нестерук, Б.Д.Шепетюк
Форма штучних осесиметричних каверн при до- та надкритичних значеннях інтенсивності піддуву
61-69
[RUS]

Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов
Вплив гравітації на течію за тілом, що рухається вздовж вільної поверхні
70-79
[UKR]

О.Г.Стеценко
Нестацiонарний рух точкового вихора у двошаровiй рiдинi
80-83
[RUS]

В.Ю.Королевич, І.Т.Селезов
Нелінійно-дисперсійні хвилі в рідині змінної глибини від солітонів до детерміновоного хаосу