Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 14 (86) № 1
2012
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-13
[RUS]

В.В.Бабенко, Аббас Фаділь Махмуд, С.А.Іщенко
Керування примежового шару крила при генеруванні тривимірних збурень
14-22
[UKR]

В.М.Вовк, В.О.Горбань, І.М.Горбань, Г.П.Соколовський
Дослідження впливу вільної поверхні на гідродинамічні характеристики поганообтічних тіл
23-48
[RUS]

І.В.Вовк, В.С.Малюга
Звукове поле, що генерується потоком у каналі зі стенозами
49-62
[RUS]

В.А.Воскобійник
Когерентні вихорові структури турбулентного примежового шару на поздовжньо обтічному циліндрі
63-71
[RUS]

Д.А.Редчиць, О.А.Гуржій
Чисельне моделювання ефекта Магнуса при обтіканні кругового циліндра незбуреним потоком в’язкої рідини
72-77
[RUS]

І.Т.Селезов, О.А.Рябенко
Поверхневі хвилі на воді при наявності неоднорідностей