Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 13 (85) № 4
2011
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-21
[RUS]

А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник, С.А.Ісаєв, В.Л.Жданов, Н.В.Корнєв, Й.Турноу
Біфуркація вихрової течії всередині сферичної лунки у вузькому каналі
22-29
[UKR]

В.О.Горбань, І.М.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Застосування методу граничних елементів для розрахунку корабельних хвиль
30-36
[RUS]

М.Б.Кельріх, С.І.Криль
Визначення тиску рідкого вантажу на днище котла залізничної цистерни під час зіткнення з перепоною
37-51
[UKR]

О.А.Рябенко
Проблеми і парадокси білякритичних течій рідини
52-61
[RUS]

І.Т.Селезов, К.М.Свєчнікова, Л.В.Селезова
Поширення хвиль вздовж циліндричного МГД-хвилеводу в пружному середовищі
62-67
[RUS]

В.М.Семененко
Пульсація вентильованих каверн при різних умовах замикання
68-77
[RUS]

К.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Взаємодія відокремлених внутрішніх хвиль при фронтальному зіткненні