Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 12 (84) № 4
2010
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-25
[RUS]

В.В.Бабенко, В.П.Мусиєнко, В.Н.Турик, Д.Е.Мілюков
Візуалізація обтікання напівсферичних заглиблень
26-35
[RUS]

В.П.Каян, А.Г.Лебедь
Оптимізація робочих характеристик повномасштабного макету ветроротору Дар’є з прямими керованими лопаcтями
36-44
[RUS]

С.І.Криль, М.Н.Чальцев
До питання про методики розрахунку основних параметрів пневмотранспорту сипучих матеріалів по горизонтальних трубах
45-62
[RUS]

В.С.Малюга
Чисельне дослідження течії в каналі з двома послідовно розташованими стенозами. Алгоритм розв'язання
63-70
[RUS]

В.І.Нікішов, І.Т.Селезов, В.В.Хоміцький
Еволюція та трансформация поверхневих гравітаційних хвиль у береговой зоні
71-80
[RUS]

В.Л.Поляков
Про узагальнене урахування вплыву фільтраційних деформаций на дію дренажа
81-88
[RUS]

В.М.Семененко
Моделювання поздовжнього руху підводних суперкавітуючих апаратів