Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 12 (84) № 1
2010
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-10
[RUS]

И.Д.Борисов, С.А.Пославский, Ю.И.Руднєв
Експериментальне дослідження хвильових процесів у двошаровій системі незмішуваних токопровідних рідин
11-27
[RUS]

Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін
Пряме чисельне моделювання течії у плоскому каналі, що раптово розширюється, на основі рівнянь Нав’є-Стокса
28-39
[UKR]

В.О.Горбань, І.М.Горбань
Aналіз обтікання системи двох розташованих поруч квадратних циліндрів
40-47
[UKR]

О.В.Городецький, А.С.Котельнікова, В.І.Нікішов, В.В.Олексюк, П.Ю.Романенко, Л.В.Селезова, Г.П.Соколовський, С.М.Срібнюк
Генерація, розповсюдження та накат відокремлених хвиль на берегові схили
48-54
[RUS]

С.І.Криль, Є.В.Семененко
Методика розрахунку параметрів трубопровідного гідротранспорту різногустинних полідисперсних матеріалів
55-67
[UKR]

В.Т.Мовчан, Є.О.Шквар
Різнорівневі математичні моделі коефіцієнта турбулентної в'язкості
68-75
[UKR]

О.Г.Стеценко
Стацiонарний рух точкового вихора в шарi скiнченої товщини стратифiкованого середовища, обмеженого твердими границями
76-82
[RUS]

В.В.Яковлєв, Т.Б.Гончаренко
Дослідження динамічної системи для довгих нелінійних згинно-гравітаційних хвиль
83-85
[RUS]

О.Н.Майборода
Про подібність ходової посадки при моделюванні гідродинаміки швидкісних суден