Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 11 (83) № 4
2009
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-8
[RUS]

О.В.Авраменко, Ю.В.Гуртовый, І.Т.Селезов
Характерні властивості поширення хвильових пакетiв в двошаровій рідині
9-16
[RUS]

М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног, В.Л.Фрідріхсон
Мiцність геотекстиля при продавлюваннi галькою i щебенем
17-30
[RUS]

І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.С.Малюга
Особливості течії рідини в каналах зі стенозами
31-46
[RUS]

Г.О.Воропаев, А.В.Воскобойник, В.А.Воскобойник, С.А.Ісаев
Візуалізація ламінарного обтікання овального заглиблення
47-53
[RUS]

В.Н.Глушко
Дослідження впливу параметрів морського хвилювання на величину тяги, що створюється хвильовим рушієм у виглядi коливного крила з пружним закріпленням
54-59
[UKR]

З.I.Манова, I.Г.Нестерук, Б.Д.Шепетюк
Задачi оптимiзацiї для високошвидкiсного суперкавiтацiйного руху за iнерцiєю з нетонкими кавiтаторами
60-68
[RUS]

В.Л.Поляков
Стацiонарна безнапiрна фiльтрацiя в незв'язному несуфозiйному грунтi мiж водотоками (дренами)
69-75
[RUS]

Ю.М.Савченко, А.Н.Зверховский
Методика проведення експериментiв з високошвидкiсного руху iнерцiйних моделей у воді в режимі суперкавітації