Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 11 (83) № 3
2009
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-7
[UKR]

В.О.Горбань, С.В.Масюк, В.I.Нiкiшов
Гiдродинамiчна взаємодiя суден з береговими спорудами в умовах течiї
8-20
[RUS]

А.А.Гуржий
Класифікація взаємодії двох осесиметричних вихревих кілець Дайсона в нескiнченній цилiндричній трубі
21-27
[RUS]

В.В.Косинский
Енергетичні характеристики потоків стислих рідин при протіканні їх в пористих середовищах під высоким тиском
28-41
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання нестаціонарної турбулентної течії з відривом над западиною та всередині западини
42-55
[UKR]

В.В.Мелешко, П.Ньютон, В.В.Островський
Динамiка точкових вихорiв на сферi
56-64
[RUS]

В.В.Решетняк, А.Н.Семко
Застосування методу Родiонова для розрахунку квазiодновимiрних течiй iдеальної стислої рiдини
65-76
[RUS]

Е.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Трансформація внутрiшнiх вiдокремлених хвиль великої амплiтуди над сходинкою на днi