Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 11 (83) № 1
2009
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-15
[RUS]

Е.В.Бруяцкий, А.Г.Костин
Чисельне дослідження течії рідини в закритій прямокутній порожнині з верхньою кришкою, яка рухається
16-43
[RUS]

Г.Ф.Золотенко
Про рівняння гідродинаміки, які вiднесені до рухомих осей
44-58
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентного пограничного шару за руйнiвниками вихорових структур
59-68
[UKR]

А.Г.Марченко, Л.М.Терещенко
Модельнi дослiдження особливостей динамiки пiщаного берега за умов його захисту поперечними спорудами з рiзним ступенем проникностi
69-72
[RUS]

І.І.Іевлев
Сепарування часток в гранульованому потоці
73-76
[RUS]

В.В.Яковлев, Т.Б.Гончаренко
Розповсюдження двомірних згинно-гравiтацiйних хвиль у морi, вкритому суцiльною кригою