Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 10 (82) № 3
2008
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
03-19
[RUS]

В.В.Бабенко, В.Н.Турик
Макет вихрових структур течiї в вихровiй камерi
20-27
[UKR]

Р.Беженар, В.Мадерич
Mодель теплообмiну водного шару i донних вiдкладень у мiлкiй водоймi
28-39
[UKR]

А.В.Воскобiйник, В.А.Воскобiйник, О.А.Воскобойник
Спряжене обтiкання трирядного пального ростверку на пласкiй поверхнi. Частина 1. Формування пiдковоподiбних вихорiв
40-50
[RUS]

Е.О.Гаев, С.З.Шихалиев, Е.О.Гаева
Ламінарне стаціонарне виникнення вихорів за легкопроникною вставкою в плоскому каналі
51-64
[UKR]

I.Г.Нестерук
Максимiзацiя дальностi суперкавiтацiйного руху за iнерцiєю з фiксованою початковою глибиною
65-76
[UKR]

В.В.Чернюк
Метод розрахунку напiрних розподiльчих трубопроводiв
77-81
[UKR]

С.В.Масюк
Гiдродинамiчна взаємодiя суден з береговими спорудами на мiлкiй водi