Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 10 (82) № 2
2008
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-12
[RUS]

І.А.Бровченко, В.С.Мадерич
Тривимiрна лагранжева модель переносу багатофракцiйних намулiв і її застосування до опису гравітаційних течій
13-23
[RUS]

Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін, Е.І.Нікіфорович, Н.В.Розумнюк
Метод чисельного рішення рівнянь Навье-Стокса у змінних швидкість-тиск
24-35
[RUS]

А.Е.Букатов, А.А.Букатов
Нелінійні капілярно-гравітаційні хвилі в однорідній рідині
36-47
[UKR]

В.О.Горбань, I.М.Горбань
Вивчення взаємодiї квадратних цилiндрiв, розташованих тандемом
48-58
[UKR]

О.В.Городецький, В.I.Нiкiшов
Генерацiя поверхневих гравiтацiйних хвиль локалiзованою областю завихреностi
59-68
[UKR]

С.I.Крiль, Ю.А.Левчак
Методика гiдравлiчного розрахунку короткої трубки, яка сполучає два протилежно спрямованi напiрнi потоки рiдини
69-74
[RUS]

А.В.Бастеев, А.В.Дашков, О.В.Кравченко, О.Н.Репалова
Стійкість границі фазового переходу в рухомій неньютонiвській рiдині
75-79
[RUS]

А.Г.Марченко
Дослідження факторів динаміки наносів в морських шельфових зонах з метою оптимізації інженерних розрахунків