Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 10 (82) № 1
2008
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

С.А.Веремеев, А.Н.Семко
Взаємодiя iмпульсного затопленого струменю рiдини з жорсткою перешкодою
10-22
[RUS]

О.А.Гуржий, В.В.Мелешко, Т.С.Краснопольская, Л.Заннетти, Г.Я.Ф.ван Хейст, Т.П.Коновалюк
Перемішування двомірними періодичними течіями
23-32
[RUS]

Г.В.Коваленко, А.А.Халатов
Границi режимiв обтiкання в заглибленнях на плоскiй поверхні, що мають форму сферичних сегментiв
33-38
[RUS]

Ю.Н.Koнoнoв, Е.А.Татаренко
Вiльнi коливання пружних мембран i двошарової рiдини в прямокутному каналi з пружним дном
39-45
[UKR]

В.Д.Кубенко, О.В.Гавриленко
Плоска задача ударної взаємодiї цилiндричного тiла з поверхнею каверни в стисливiй рiдинi
46-57
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання впливу турбулентностi зовнiшнього потоку на структуру пограничного шару
58-68
[RUS]

А.А.Нестеров
Застосування TVD-схем для апроксимації переносу импульса в моделях геофiзичної гiдродинамiки з рознесеними сiтками
69-79
[RUS]

В.Л.Поляков
Інтенсивне промочування багатошарових грунтів
80-85
[RUS]

К.Н.Анахаев
Строгий розв'язок задачi вiльної фiльтрацiї з водотокiв напiвзворотнiм методом