Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 9 (81) № 4
2007
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

Г.А.Атанов, Е.С.Гескін, О.П.Петренко, А.Н.Семко
Вплив форми сопла на параметри порохової гiдрогармати
10-16
[UKR]

Р.Беженар, В.Мадерич
Моделювання рiзномасштабних процесiв у водоймах складної форми
17-29
[UKR]

В.О.Горбань, С.В.Маcюк
Гiдродинамiчна взаємодiя суден на мiлководдi
30-36
[RUS]

С.А.Давидов
Експериментальні дослiдженням зливу рiдини з циліндричної ємностi, що здiйснює коливання у поперечному та поздовжньому напрямках
37-48
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентного потоку з вiдривом за порогом, зверненим назад
49-58
[RUS]

Н.В.Розумнюк
Миттєві та осереднені характеристики в'язкого потоку в околi прямокутної каверни
59-65
[RUS]

О.В.Семененко
Визначення стелі зважування полідисперсних частинок різної густини в напірному зависонесучому потоці
66-68
[RUS]

А.А.Авраменко, Т.В.Сорокіна, Т.Б.Басок
Ламiнарна течiїя в пористому плоскому криволінійному каналi
69-72
[RUS]

Г.А.Барбашова
Про вiдновлювання характеристик каналу пiдводного iскрового розряду за часовою залежністю тиску у рiдинi
73-76
[RUS]

А.П.Кулак, А.Б.Шестозуб
Уточнення рівняння характеристики струменевих апаратів