Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 9 (81) № 2-3
2007
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-24
[RUS]

Х.Ареф, В.В.Мелешко, А.А.Губа, О.А.Гуржий
Рівномірно-обертальні конфігурації точковых вихорів
25-36
[UKR]

В.В.Бабенко, А.В.Воскобiйник, В.А.Воскобiйник, В.М.Турик
Вихори Гьортлера над увiгнутою поверхнею вхiдної частини вихрової камери
37-51
[RUS]

М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног, В.Л.Фрідріхсон
Волокнисто-пористі матеріали з полімерних волокон в меліоративному і гідротехнічному будівництві та при очищенні води
52-68
[RUS]

Г.О.Воропаев, К.К.Чан, K.С.Юн
Структура вимушених збурень в ламiнарному примежовому шарi при джерелі збурень на поверхні, що обтікається
69-85
[RUS]

В.С.Кремез, Ю.І.Калугін, В.В.Яковлев
Математичне моделювання фільтраційных процесів при разробці газоконденсатних родовищ
86-92
[UKR]

С.I.Крiль, В.П.Берман
До питання про теплопровiднiсть двофазного середовища
93-102
[RUS]

Є.І.Нікіфорович
Aсимптотичні особливості рівнянь пограничного шару з врахуванням сил плавучості
103-121
[RUS]

В.І.Нікішов
Від гідравліки відкритих морів - до гідромеханіки рiчкових систем
122-138
[RUS]

О.Я.Олійник, В.Л.Поляков
Теоретичні дослiдження фiльтрацiйних процесiв у пористих середовищах зi змiнними водно-фiзичними властивостями
139-149
[UKR]

Б.М.Островерх, В.В.Хомицький
Розвиток теорiї i методiв моделювання руслових процесiв в Iнститутi гiдромеханiки НАН України
150-158
[RUS]

Ю.М.Савченко
Дослiдження суперкавiтацiйних течiй
159-167
[RUS]

І.Т.Селезов
Вироджені хвильові моделі магнітної гідродинаміки і магнітопружності та їх наближення в теорії дифракції хвиль і керування
168-180
[UKR]

О.Г.Стеценко
Розсiяння внутрiшнiх хвиль на двовимiрнiй перемiшанiй локалiзованiй областi, що перебуває на в'язкiй стадiї своєї еволюцiї