Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 8 (80) № 4
2006
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-14
[RUS]

І.Д.Борісов, С.А.Пославський, Ю.І.Руднев
Стiйкость рiвноваги системи незмiшних струмонесучих рiдин в магнітному полі
15-25
[RUS]

Р.І.Демченко, М.І.Железняк, С.Л.Ківва, П.C.Коломиець, В.В.Хомицький
Гідродинаміка прибережної зони Чорного моря в районі гирла рукава Биситрий дельти ріки Дунай: Трансформація хвиль на неоднорідностях дна і течіях
26-32
[RUS]

С.І.Кріль, В.П.Берман
Теоретичні основи розрахунку градiентів тиску при русі сумiшей рiдини i крупних твердих частинок
33-42
[UKR]

I.Г.Нестерук, В.М.Семененко
Задачi оптимiзацi дальностi суперкавiтацiйного руху за iнерцiєю з фiксованою кiнцевою глибиною
43-52
[RUS]

В.Л.Поляков
Про механичну суфозію грунтів під дією циліндричного стоку при iнтенсивностi, що змінюється
53-59
[RUS]

Ю.М.Савченко, Г.Ю.Савченко
Пристiнна суперкавітація на вертикальнiй стiнцi
60-65
[RUS]

І.Т.Селезов, О.В.Авраменко, Ю.В.Гуртовий
Нелінійна стiйкiсть розповсюдження хвильових пакетiв в двошаровій рідині
66-77
[UKR]

А.Г.Стеценко
Динамiка стацiонарного руху вихроджерела у стратифiкованому середовищi