Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 8 (80) № 3
2006
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-15
[RUS]

В.Г.Белінський
Про збурений рух екранопланiв над схвильованою поверхнею моря
16-26
[RUS]

О.А.Воскобойник, А.В.Воскобойник, В.А.Воскобойник, А.Г.Марченко, В.І.Нікішов
Локальний розмив грунту при взаємодії мостових опор, якi знаходяться в слiдi одна за одною
27-49
[UKR]

В.О.Горбань, С.В.Маcюк
Чисельне моделювання гiдродинамiчної взаємодiї тiл, що рухаються в рiдинi
50-62
[RUS]

А.А.Загородніков
Управління потоками вітрових хвиль в прибережній зоні для знижения збитків від штормів
63-77
[RUS]

П.В.Лук'янов
Дифузія вихора в шарі стійко стратифікованої рідини