Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 8 (80) № 2
2006
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-8
[UKR]

А.І.Білеуш, Т.В.Літвінчук, І.А.Омельченко
Протиаварiйнi заходи на дiлянцi Пiвнiчно-Кримського каналу (162 км), де в грунтових основах розповсюдженi гiпси
9-17
[RUS]

І.О.Бровченко, В.С.Мадерич
Двовимiрна лагранжева модель переносу багатофракцiйних намулiв в прибережній зоні моря
18-25
[RUS]

О.А.Вовк, А.О.Кузьменко, О.А.Вовк
Параметри сейсмічних хвиль при гiрничих ударах
26-49
[RUS]

О.А.Гуржий, В.В.Мелешко, Є.І.Нікіфорович, Р.Дж.Адріан
Моделювання динаміки пiдковоподiбних вихорiв у прикордонному шарi
50-56
[RUS]

Т.С.Краснопольська, Н.П.Подчасов
Хвилі в кiльцевому каналi, що iндуцiюються деформуванням внутрiшньої стiнки
57-63
[RUS]

Ю.П.Ладіков, П.П.Рабочий, О.К.Черемних
Про структуру конвекцiйний рухів в установці кристалiзацiї Бриджмена при великих числах Грассгофа
64-68
[RUS]

М.В.Макасеев
Вільне глiсування пластини при великих числах Фруда
69-76
[RUS]

Ю.А.Семенов, В.М.Семененко
Математична модель відриву каверни на гідропрофілі