Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 7 (79) № 3-4
2005
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
4-9
[RUS]

А.А.Авраменко, Б.І.Басок, А.І.Тирінов
Симетрiї рiвнянь пограничного шару
10-18
[UKR]

А.М.Антонов, О.В.Зайцев, В.О.Закревский, О.В.Хорошилов
Асимптотичний пiдхiд до рiвнянь Нав'є-Стокса при дослiдженнi iнтенсивного поверхневого масопереносу на тiлах обертання у високошвидкiсних потоках газу
19-34
[RUS]

І.С.Белоцерковець, В.І.Тимошенко
Узагальнені рівняння в'язко-нев'язкої взаємодії і їх застосування в задачах типу пограничного шару
35-43
[RUS]

Г.О.Воропаев
Турбулентний примежовий шар на поверхні, що деформується
44-66
[RUS]

В.В.Козлов
Про нелінійні механізми нестiйкостi в примежовому шарі
67-72
[RUS]

І.І.Ліпатов
Асимптотичні моделі процесів в'язко-нев'язкої взаємодії
73-85
[RUS]

В.Т.Мовчан, Е.А.Шквар
Mатематичне моделювання примежових шарів
86-96
[RUS]

В.І.Нікішов, В.В.Олексюк, С.В.Піхур
Експериментальні дослiдження розвитку вихорiв Тейлора-Гертлера на опуклiй поверхні криволiнiйної пластини, яка рухається уздовж кругової траєкторiї
97-113
[RUS]

А.А.Приходько, О.Б.Полевой
Просторовий вiдрив турбулентного пограничного шару
114-124
[RUS]

Е.Я.Єпік
Проблеми байпасного ламiнарно-турбулентного переходу